Afdrukken

In het jaar 2013 was
er een gevoelige verbetering van de veiligheid op de Belgische wegen: het
aantal doden ter plaatse is met 6,5 % gedaald en het aantal
letselongevallen volgt deze tendens. De barometer van de verkeersveiligheid van het

BIVV geeft trimestrieel een
overzicht van het aantal verkeersongevallen met letselschade. Naast het
aantal letselongevallen wordt ook het aantal verkeersslachtoffers (gewonden
en doden ter plaatse) van deze ongevallen gepubliceerd.

Historisch
laagterecordaccident

Tussen 2012 en 2013 is het
aantal doden ter plaatse gedaald met 6,5% (van 672 naar
628, zijnde 44 levens gered), het aantal gewonden is gedaald met 5,8%
(van 56.451 naar 53.184) en het aantal letselongevallen met 6,5%
(van 44.359 naar 41.471). Alle indicatoren tonen de laagste cijfers
ooit opgetekend in de loop van een jaar.

Motorrijders komen er minder goed vanaf

Er is ook minder goed
nieuws want er wordt jammer genoeg een stijging vastgesteld van het
aantal doden bij de motorrijders (+7 doden) en bij de
inzittenden van lichte vrachtwagens (+4 doden). Hoewel de lichte
toename bij de motorrijders niet zo verontrustend is (het aantal doden
blijft laag in vergelijking met de jaren vóór 2011), is de stijging van
de doden bij ongevallen met lichte vrachtwagens dat wel: het aantal
doden ter plaatse stijgt al twee jaar op rij bij dit type van
ongevallen, van 69 in 2011 tot 75 vandaag.

Daling van de doden
maar stijging van de letselongevallen op de autosnelwegen

Voor het eerst sinds
2007 stijgt het aantal letselongevallen op autosnelwegen in
vergelijking met het jaar voordien. De toename bedraagt 2,4% ten
opzichte van 2012. Het aantal gewonden stijgt zelfs met 5,3%. Deze
toename heeft echter geen invloed op het aantal doden (dat met 6
afneemt) en boekt een laagterecord.

Besluit

Melchior Wathelet,
Staatssecretaris voor Mobiliteit: "Sedert 2011 werden ongeveer
190 levens gered op onze wegen. Dat is een zeer bemoedigend
resultaat. Desondanks, verliezen jaarlijks nog meer dan 700
personen het leven in verkeersongevallen. In vergelijking met
bijvoorbeeld Nederland blijft het aantal doden per 100.000 inwoners
2 keer hoger in ons land. Het komt er dus op aan onze inspanningen
verder te zetten om deze cijfers te laten dalen en de
vooropgestelde objectieven voor 2015 (maximum 630 doden) en 2020
(420 doden) te behalen."