Afdrukken

1.De meesten van jullie hebben zeker al ervaring met het rijden in kleine of grotere groepen.

Met natuurlijk verschillende ervaringen.
Het rijden in konvooi vereist concentratie en discipline, en het is bovendien vermoeiend.
Om het jullie nu wat gemakkelijker te maken om in groep te rijden, hebben we een aantal regels uitgewerkt aan de hand van een combinatie van voordelen uit het verkeersreglement, gebruiken en gewoontes.

 

2.Wettelijke bepalingen (uitgaande van de wetgeving in België!) :

In principe rij je al in groep vanaf het ogenblik dat je je met 2 of meer motorfietsen samen op de weg begeeft.

Een groep voertuigen (of dat nu motorfietsen, auto's, vrachtwagens, enz. zijn maakt niet uit) die in beweging is op de openbare weg; mag niet onderbroken worden door andere weggebruikers. Hierover bestaat een Koninklijk Besluit (.be) binnen het verkeersreglement (Artikel 41 ). Neem deze regel echter niet te letterlijk, vroeg of laat kom je wel eens een weggebruiker tegen die: dit artikel niet kent, niet op voorhand kan zien dat je een groep bent, bijna alle wetsartikelen aan zijn laars lapt ...

Motorfietsers in een groep van 15 tot 50 mogen begeleid worden door ten minste 2 wegkapiteins ( Artikel 43ter2 .be) Deze 'wegkapiteins' gaan we in het gedeelte 'gebruiken en gewoonte' nog van een andere kant bekijken en toelichten.

Over wegkapiteins vinden we ook nog dat deze minstens 25 jaar moeten zijn, een fluo vestje moeten dragen en in het bezit moeten zijn van een C3 bordje. ( Artikel 43ter3 .be)

In Nederland is deze wetgeving dus NIET van toepassing! In principe mag de groep dus gewoon onderbroken worden door andere weggebruikers en zullen we moeten rekenen op coulance van de andere weggebruikers. Let ongeacht waar we rijden altijd op je eigen veiligheid!

3.Gebruiken en gewoontes:

Zoals daar zijn:

Roadcaptain (eventueel met fluo-vestje)
• bepaalt de route
• bepaalt de stops
• bepaalt de snelheid

Konvooi deelnemer:
• Rijdt in baksteenformatie met een afstand op je voorganger zodat je hem in zijn spiegel(s) kan zien
• Zorgt voor de veiligheid van de groep, door als hij aan de beurt is kruisingen en rotondes te zekeren.
Haalt niet in
• Bij het stoppen voor kruisingen, verkeerslichten en andere hindernissen wordt in rijen van 2 aaneengesloten en de afstand tot de motor voor je dien je zo klein te houden om een snel optrekken en oversteken van de kruising te garanderen:

 

 

Voor het afzetten van kruispunten e.d. wordt vooraf deze afspraak gemaakt

Iedere deelnemer is verplicht de kruisingen en rotondes voor de groep te zekeren.
In principe zijn altijd de 2e 3e en eventueel 4e rijder (na de Roadcaptain) verantwoordelijk voor het afzetten van het kruispunt.
Na het passeren van de groep sluiten blokkers zich voor de Backriders achteraan weer bij de groep aan.

Levensgevaarlijk is het zich zijwaarts verplaatsten om dit gat te sluiten.
De juiste manier is lateraal doorschuiving, d.w.z. op hetzelfde spoor van achter naar voren opschuiven.

Zie voorbeeld:

 

De Backriders (2 man) (verplicht met fluo-vestje)

Zijn verantwoordelijk dat niemand achterop blijft en dienen te vermijden dat het konvooi uiteenvalt.
Dit zijn de ervaren motorrijders die eveneens onderlegd zijn om het achterop komende verkeer hoffelijk op een veilige afstand te houden zonder het verkeer te storen.

Afzetten van een kruising

Vooral bij grote groepen is het van belang de kruising op zo'n manier af te zetten, dat de gehele groep in een keer de kruising kan oversteken, zodat de groep niet uiteen valt. De groep dient daarom zeer geconcentreerd en aaneengesloten te rijden.

Links afslaan

De Roadcaptain van het konvooi laat door middel van opgestoken vingers zien hoeveel mensen de kruising dienen af te zetten.

De eersten in het konvooi nemen deze taak dan op zich. Degenen die de kruising afgezet hebben, wachten tot de hele groep gepasseerd is en sluiten weer aan voor de Back-riders.

Bij de volgende kruising zetten degenen die nu vooraan rijden deze af en sluiten dan weer voor de Back-riders achteraan aan.

 

 

Rechts afslaan

De Roadcaptain van het konvooi houdt 1 vinger in de lucht, de eerste van de groep weet nu dat hij het verkeer op dient te houden.

Het konvooi dient zo snel mogelijk rechts af te slaan.

Nadat de laatste deelnemer gepasseerd is, sluit degene die het verkeer tegen heeft gehouden weer bij het konvooi aan, ook dit keer weer vóór de Back-riders.

Een uitzondering kan bvb. gemaakt worden als volgt:

 

 

Vrijgesteld zijn de onervaren rijders of degenen die dat niet durven.

Hoe dienen deze te handelen:

Indien ze net achter de Roadcaptain rijden :
In dit geval rijden deze naar rechts en laten zoveel rijders voorbij die nodig zijn om de kruising af te zetten.

Indien ze net voor de Back-riders rijden :
In dit geval rijden deze naar rechts en laten de rijders voorbijrijden die net geblokt hebben.

Overigens is het goed om van te voren afspraken te maken met de roadcaptain c.q. voorrijder of je wel of niet bereid bent om te blokken.